PARTNERI


Pored osnovnih delatnosti i specijalizovanihh aktivnosti, u okviru posla kojim se bavi, a u cilju postizanja  što boljeg kvaliteta usluga koje pruža, HALILAGIĆ FDO smatra za potrebnim svaki vid saradnje sa usko specijalizovanim pojedincima, firmama, klubovima ili institucijama...

Edukativno trenažni proces stvaranja profesionalnog fudbalera je dugotrajan i zahteva mnogo vere, truda, udruživanja svrsishodnog znanja i strpljivosti...

Ovo je prilika da javno ukažemo poštovanje - RESPECT -  svakom ko, po bilo kojoj osnovi, sarađuje na našem projektu HADID - FUDBALSKI RATNIK.