O NAMA


Fudbal, kao igra, sve više liči na šou program, a kao privredna grana razvija se u svakom aspektu. Mnogo novca je uloženo, ulagaće se i dalje, u infrastrukturu klubova, za razna takmičenja a, sada već mnogi tako misle, preterane svote novca troše se na transferima vrhunskih igrača iz jednog u drugi klub...

Ova priča se, međutim, ne odnosi na situaciju u Srbiji... Zbog učestalih stresnih situacija u ekonomiji i neadekvatne kadrovske politike, ljudi zaduženi za fudbal, suočavaju se sa problemom održavanja najosnovnijih uslova za funkcionisanje klubova, a za njihovo unapređivanje da i ne govorimo. Neretko dobijamo informacije o neispunjenim finansijskim obavezama klubova prema igračima pa je i ulaganje sredstava u razvijanje omladinskog pogona već misaona imenica ...

U ovakvim uslovima motivisanost igrača, da pruže svoj maksimum u radu, izostaje, utakmice su sve slabijeg kvaliteta, posećenost stadionima opada. Za trenera, koji je angažovan da postigne zapažen rezultat, okolnosti nisu povoljne ...

Da bi se izašlo iz ovako nezavidnog stanja, mišljenja smo da, treba praviti dugoročne planove u cilju razvijanja infrastrukture klubova, edukovati trenerski kadar za rad sa igračima  starosne dobi od 5 pa na više godina, razvijati edukativno trenažni proces u cilju stvaranja novog profila igrača, izuzetno sposobnog u taktičko-tehničkom i kondicionom smislu, te emotivno stabilnog. Prisustvo ovakvih igrača na terenu, bio bi preduslov za poboljšanje kvaliteta igre, povećao bi se broj gledalaca na tribinama a time bi se stvorili novi uslovi za kvalitetan marketing i na kraju veliki profit...

Da bi se stvorio ovako profilisan igrač, potrebno je, u okviru firme, kluba ili institucije, organizovati dobar tim kvalitetnih stručnjaka raznih naučnih disciplina i naše aktivnosti idu u tom smeru...