ŠKOLA FUDBALA


U saradnji sa stručnjacima iz oblasti ostalih sportova, medicine, psihologije i sociologije edukativno-trenažni proces vode:

Sead Halilagić Dost – The FA Advanced Coaching Licence  UEFA  A  Award

Sead Kolašinac – FSS  UEFA  A  Licenca

 

Polaznici škole fudbala mogu biti dečaci rođeni od 2005. do 2012. godine  

FUDBAL JE STRATEŠKA TIMSKA IGRA. DOBAR TIM ČINE DOBRO OBUČENI POJEDINCI ...  FUDBALSKI RATNICI

FUDBALSKI RATNIK JE INTELIGENTAN, POSVEĆEN, VEŠT ... OPLEMENJEN RATNIČKIM DUHOM

NAJVEĆI STEPEN RATNIČKOG DUHA JE STRPLJIVOST